Uwaga! Znajdujesz się na archiwalnej stronie Fundacji Kocia Mama. Aktualna strona znajduje się pod adresem www.kociamama.pl

Za pomoc dla kocich osesków


Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych małych futrzanych osesków. Za zebrane na aukcji 115 zł zakupimy kociakom specjalne mleko. Pragniemy w ich imieniu podziękować :

Monice Gaik, Annie Jarczyńskiej, Iwonie Kurc,
Annie Łyczak, Alicji Szakiel, Markowi Szczepańskiemu, Annie Ślepko, Beacie Unirzyckiej, Annie Walczuk oraz Małgorzacie Zielińskiej